Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Będą tutaj zamieszczane wszystkie informacje z działalności Rady Osiedla oraz informacje dotyczące naszej części Gdańska.

Protokół z II Sesji Rady Dzielnicy

Protokół z II Sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice z dnia 09.05.2019 r.

Przewodnicząca Rady Sylwia Rydlewska-Kowalik otworzyła sesję o godzinie 18:06 i przedstawiła porządek:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania środków budżetu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków budżetu Rady Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice na 2019 rok.

5. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej członków.

6. Powołanie Komisji celowych oraz wybór ich członków.

7. Omówienie dyżurów Rady Dzielnicy.

8. Sprawy różne i wniesione.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji. 

 14.05.2019Więcej

II Sesja Rady Dzielnicy

II Sesja Rady Dzielnicy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na II Sesję Radę Dzielnicy, która odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 09.05.2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Przemyskiej 21.

 06.05.2019Więcej

Propozycje do Budżetu na 2019

Rada Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice na 2019 rok ma do dyspozycji 304 296 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańsk.

Masz pomysł na Budżet Dzielnicy?

Przyjdź we wtorek 7 maja do siedziby Rady Dzielnicy w godzinach 17:30 – 19:00 lub zgłoś pomysł mailowo na adres Lachowski.piotr@o2.pl

Dotychczasowe propozycje do uchwały budżetowej na sesję, która odbędzie się 9 maja o godzinie 18:00.

Montaż Tablic Informacyjnych 5 000zł

 04.05.2019Więcej

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Życzymy Państwu zdrowych, radosnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości płynących od Zmartwychwstałego Jezusa.

 

Niech nadchodzący czas doda wszystkim Państwu siły i energii do realizacji kolejnych planów nie tylko świątecznych ale całorocznych.

 

Wszystkiego Najlepszego!!!

 

Sylwia Rydlewska - Kowalik Przewodnicząca Rady

Piotr Lachowski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

 20.04.2019Więcej

Ślubowanie Radnych Dzielnicy

Ślubowanie Radnych Dzielnicy

W czwartkowe popołudnie wszyscy nowo wybrani radni Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego bądź radną danej dzielnicy.

 11.04.2019Więcej

I Sesja Rady Dzielnicy

I Sesja Rady Dzielnicy

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

 

z w o ł u j ę

w dniu 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek), o godz. 17:30 obrady I sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Przemyska 21, z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy regulaminowe,

  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

  3. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

  4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

  5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

  6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 

 10.04.2019Więcej