24 marca będziemy wybierać radnych Dzielnicy

24 marca będziemy wybierać radnych Dzielnicy

1 DANUTA JADWIGA BACHURZEWSKA

2 MIKOŁAJ JAKUB BARTA

3 ADAM PIOTR CHOLEWIŃSKI

4 PAWEŁ BENIAMIN CHOLEWIŃSKI

5 PIOTR PAWEŁ CICH

6 PAWEŁ WALDEMAR CZOSKA

7 BARBARA ZDZISŁAWA DOLINIEC

8 KRYSTYNA MARIA DOMINICZAK

9 ELŻBIETA DUDEK

10 DANIELA MARIA DYNABURSKA

11 STANISŁAWA ZOFIA DZIERŻAWSKA

12 MAGDALENA GRAŻYNA DZIKOWSKA

13 BARTŁOMIEJ FUTA

14 SYLWESTER ANDRZEJ GDANIEC

15 MIECZYSŁAW JAN GRZYMAŁA

16 MARIUSZ HAŁASA

17 ARTUR JAGIELSKI

18 ALEKSANDER MACIEJ JANKOWSKI

19 KRZYSZTOF JANKOWSKI

20 STANISŁAW MICHAŁ JAŻDŻEWSKI

21 JAN JURAS

22 ALICJA KŁOSEK

23 ANNA MARIA KOPIENIAK

24 WOJCIECH KOT

25 PAWEŁ KRYSTIAN KOWALIK

26 PIOTR LESZEK LACHOWSKI

27 SŁAWOMIR PAWEŁ LEWANDOWSKI

28 HALINA MARIA LICZMAŃSKA

29 WOJCIECH LICZMAŃSKI

30 MARCIN MALICKI

31 MARTYNA MAŁGORZATA MAZUR

32 LUCYNA NIEWIADOMSKA

33 MIROSŁAW DARIUSZ PAJĄKOWSKI

34 BARBARA MARIA PRACIAK

35 MAŁGORZATA RYBAKOWSKA

36 SYLWIA BARBARA RYDLEWSKA-KOWALIK

37 MAŁGORZATA ALEKSANDRA STRÓŻYK

38 BARBARA ŁUCJA STRUZIK

39 WOJCIECH STANISŁAW SZWECHOWICZ

40 KAMILA ŚNIATAŁA

41 TOMASZ JERZY TOŁOCZKO

42 ŁUKASZ TRELA

43 TERESA TUL

44 EWA DOROTA TUREK

45 PRZEMYSŁAW DAMIAN WENTA

46 PAWEŁ PIOTR WIŚNIEWSKI

47 TOMASZ WŁADYSŁAW ZADROGA

48 KACPER EDWARD ZAPADKA

49 DAWID ZNAJEWSKI

Zarząd Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice25.02.2019Powrót