Bieg Czyste Miasto Gdańsk

Bieg Czyste Miasto Gdańsk

W sobotę 16 września w ramach „Święta Południa Gdańska” wystartują biegi dla dzieci młodzieży oraz dorosłych „Czyste Miasto Gdańsk”

 Biegi mają na celu propagowanie idei „Czystego Miasta Gdańska” z naciskiem na społeczną dbałość o publiczne tereny rekreacyjne i sportowe. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promocję Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice i Miasta Gdańska.
 

Start i meta przy SP 12 ul. Człuchowska.

Zgłoszenia: przyjmowane poprzez formularz do dnia 14.09.2017 r. do godziny 23:59.

W dniu 16.09.2017 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w godzinach 8:00 - 10:45 tylko w biegach dzieci i młodziezy w przypadku nie wyczerpania miejsc. Limit uczestników we wszystkich kategoriach dzieci i młodzieży organizator ustalił na 500 osób. 

Formularz BIEG DZIECI
Formularz BIEG OPEN

Limit: 300 osób w biegu głównym oraz w biegach dzieci i młodzieży łącznie 500 osób.

Trasy:
Długość trasy wynosi odpowiednio:

250m – dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w Imprezie przez cały czas zawodnikowi musi towarzyszyć opiekun (dzieci urodzone od 1.01.2011 do 31.12.2014)

350m – dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat (dzieci urodzone od 1.01.2008 do 31.12.2010)

350m – dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat (dzieci urodzone od 1.01.2005 do 31.12.2007)

700m – dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat (dzieci urodzone od 1.01.2002 do 31.12.2004)
Bieg Główny – 10 km
W biegach dzieci i młodzieży osobno startują dziewczynki i chłopcy. W biegu głównym kobiety i mężczyźni startują ze startu wspólnego.


Klasyfikacja Zawodników Biegu Głownego prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a. klasyfikacja generalna mężczyzn,

b. klasyfikacja generalna kobiet,

c. wiekowa: mężczyzn i kobiet zgodnie z poniższym podziałem

Klasyfikacja kobiet

1. K16 kobiety od 16 lat do 19 lat

2. K20 kobiety od 20 lat do 29 lat

3. K30 kobiety od 30 lat do 39 lat

4. K40 kobiety od 40 lat do 49 lat

5. K50 kobiety od 50 lat do 59 lat

6. K60 kobiety od 60 lat do 69 lat

7. K70 kobiety od 70 lat i więcej

 

Klasyfikacja mężczyzn

1. M16 mężczyźni od 16 lat do 19 lat

2. M20 mężczyźni od 20 lat do 29 lat

3. M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat

4. M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat

5. M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat

6. M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat

7. M70 mężczyźni od 70 lat i więcej

Szczegółowy regulamin imprezy na stronie zapisów. 

http://biegczystemiastogdansk.pl/

Lachowski Piotr 08.09.2017Powrót