Budżet Rady Dzielnicy 2018

Budżet  Rady Dzielnicy 2018

Podczas wczorajszej sesji Rady Dzielnicy radni uchwalili uchwałę budżetową na 2018r.

Środki finansowe w kwocie 96620zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2018 do dyspozycji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice przeznaczają na następujące cele:

1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci. 6000zł
2. Zajęcia fitness dla mieszkańców dzielnicy. 4000zł
3. Organizacja Dni Seniora. 4000zł
4. Spotkanie opłatkowe dla osób chorych i samotnych. 2500zł
5. Dofinansowanie festynu rodzinnego na otwarcie lata. 9000zł
6. Turnieje piłki nożnej o "Puchar Rady Dzielnicy" w roku Mistrzostw Świata Rosja 2018. 4000zł
7. Wyjazd rekreacyjny połączony z grzybobraniem dla mieszkańców Ujeścisko – Łostowice. 6000zł
8. Współorganizacja Święta Południa Gdańska. 5000zł
9. Organizacja turnieju szachowego. 3500zł
10. Działalność edukacyjno - rekreacyjna na rzecz seniorów dzielnicy Ujeścisko – Łostowice 7500zł
11. Dofinansowanie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości dla dzieci. 2000zł
12. Zorganizowanie pikniku patriotycznego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 5000zł'
13. Zawody wędkarskie na zbiorniku retencyjnym "Świętokrzyska".3000zł
14. Współorganizacja zawodów kajakarskich. 3500zł
15. Organizacja wiosennego Biegu Łostowickiego. 2000zł
16. Współorganizacja rodzinnej imprezy na orientację "Harpuś" 2500zł
17. Współfinansowanie zieleńca przy al. Havla. 2000zł
18. Zakup i montaż mebli (stołów) przy miejscu do grillowania przy zbiorniku retencyjnym "Cedrowa". 4000zł
19.Organizacja imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych dla mieszkańców dzielnicy Ujeścisko – Łostowice w różnych grupach wiekowych. 21120zł

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi DzielnicyUjeścisko - Łostowice 

Lachowski Piotr 27.01.2018Powrót