Budżet RD 2017

PROJEKT wykorzystania środków finansowych na działalność statutową, przydzielonych przez Radę Miasta Gdańska na rok 2018 do dyspozycji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na następujące cele:

1. Działalność profilaktyczna na rzecz małych dzieci. 6000

2. Zawody wędkarskie na zbiorniku Świętokrzyska .3000

3. Współorganizowanie zawodów kajakarskich 3000

4. Współorganizacja wiosennego biegu Łostowickiego 2000

5. Turnieje piłki nożnej o „Puchar Rady Dzielnicy” w roku Finałów Mistrzostw Świata ROSJA 2018 4000

6. Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców ( koncerty, teatrzyki, kabarety, inne) 10000

7. Działalność edukacyjno-rekreacyjna na rzecz seniorów dzielnicy U-Ł. 5000

8. Zorganizowanie imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych jak: zajęcia gimnastyczne, zajęcia samoobrony dla kobiet, turnieje np. FIFA 18, tenisowe:, zawody smoczych łodzi, wspólne wyjścia, wyjazdy. 15000

9. Świąteczny konkurs plastyczny dla dzieci 2500

10. Zorganizowanie Turniejów Szachowych. 4000

11. Wyjazd rekreacyjny połączony z grzybobraniem dla mieszkańców U-Ł 5000

12. Współorganizacja rodzinnej imprezy na orientację „ Harpuś”. 3000

13. Zorganizowanie Mikołajkowej zabawy dla dzieci. 3000

14. Dofinansowanie obchodów 100lecia odzyskania Niepodległości dla dzieci 2000

15. Zorganizowanie pikniku patriotycznego z okazji 100lecia odzyskania Niepodległości. 5000

16. Współorganizacja Dnia Dziecka na Zakoniczynie 5000

17. Współorganizacja Festynu Rodzinnego „Początek Lata” na Ujeścisku 5000

18. Zorganizowanie Święta Południa Gdańska. 5000

19. Współfinansowanie „zieleńca” na al. Havla 2000

Lachowski Piotr 19.01.2018Powrót