Kontakt

Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Dom Sąsiedzki
ul. Przemyska 21 | dojazd
80-180 Gdańsk

Adres email: kontakt@radaujescisko.pl
Adres email Zarządu RO: zarzad@radaujescisko.pl
Numer tel.: 58 682 02 03

Dyżury Radnych

Każdy wtorek od 18:30 do 19:30.