Nadzwyczajna Sesja RD

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice zwołuje w dniu 3 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 19:30 obrady XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice w Siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Zmiana treści uchwały budżetowej nr.XIII/14/16 pkt 19

  4. Podjęcie uchwaływ sprawie utworzenia „Zachodniej Linii Autobusowej” w mieście Gdańsku obejmującej swym zasięgiem tzw. „Górny taras” miasta.

  5. Sprawy różne i wniesione.

  6. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

 

Danuta Gdaniec 

Danuta Gdaniec02.10.2017Powrót