O Radzie

Zasięg terytorialny

Granicę stanowi granica administracyjna miasta od ulicy Świętokrzyskiej w kierunku północno-zachodnim do Potoku Kozackiego, następnie Potokiem Kozackim do zbiornika retencyjnego. Przed zbiornikiem na północ do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej z Warszawską, następnie Kartuską i dalej na północ przez ogródki działkowe Zabornia. Tam skręca na wschód i przecina ulicę Myśliwską między ulicami Piekarniczą i Hausbrandta aż do ogródków działkowych, a dalej skręca wzdłuż nich w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Kartuskiej, obok zbiornika retencyjnego Zabornia i przez cmentarz Łostowicki do jej skrzyżowania z Armii Krajowej. Tam skręca na południe, a potem na południowy-wschód i wzdłuż Nowej Łódzkiej przecina ulicę Świętokrzyską i zmienia kierunek na północno-zachodni do granicy administracyjnej miasta na ulicy Świętokrzyskiej.

Powierzchnia: 7.7945 km2
Liczba mieszkańców: 24794

point Spis ulic