Piknik Kajakowy Gdańsk Południe

Piknik Kajakowy Gdańsk Południe

Regulamin

Piknik Kajakowy Gdańsk Południe

Pierwsze Otwarte Wyścigi Australijskie w Kajakarstwie Turystycznym

1.Termin : 24 września 2017 roku

2.Organizatorzy:

 • Rada Dzielnicy Ujeścisko- Łostowice

 • Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku

 • Klub Wodny „Gdańskie Lwy”

 • Młodzieżowe Centrum Sportów Wodnych przy ZSO n 6

3. Uczestnictwo, kategorie i konkurencje :

Wyścig Australijski K-2 - oznacza wyścigi na łodziach dwuosobowych, 6 łodzi dwuosobowych ściga się na obwodzie prostokąta od długości około 200 metrów, oznaczonego czterema bojami nawrotowymi, ostatnia osada po każdym kółku odpada. (maksymalnie dwie najlepsze osady przepłyną5 kółek. Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i poszczególnych konkurencji zostanie podany na odprawie o godzinie 13.00.

 • K-2 Dziewczyny rocznik 2006 i młodsi

 • K-2 Chłopcy rocznik 2006 i młodsi

 • K-2 Dziewczyny rocznik 2004 i młodsi

 • K-2 Chłopcy rocznik 2004 i młodsi

 • K-2 Dziewczyny rocznik 1999 i młodsi

 • K-2 Chłopcy rocznik 1999 i młodsi

 • K-2 Dziewczyny rocznik 1998 i starsi (jedna osoba może być młodsza)

 • K-2 Chłopcy rocznik 1998 i starsi (jedna osoba może być młodsza)

Każda chętna osoba może wystartować tylko w jednej konkurencji

4. Cel :

 • Popularyzacja kajakarstwa i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.

 • Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego od używek.

5. Miejsce: Zbiornik retencyjny przy Szkole Podstawowej nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa
w Gdańsku ul. Wielkopolska 20

6. Program:

12.00-13.00 zapisy na miejscu zawodów

13.00-17.00 zawody

17.00-18.00 dekoracja zwycięzców

12:00-18:00 gorący posiłek 

7.Nagrody:

Medale  za pierwsze 3 miejsca oraz puchary za pierwsze miejsca w każdej kategorii ufundowane przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Nagrody rzeczowe przygotowane przez Zarząd Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

10. Inne postanowienia organizacyjne:

 • Kajaki , wiosła i kapoki zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na sprzęcie organizatora.

 • Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 metrów w ubraniu sportowym .(niepełnoletnim podpisują opiekunowie prawni)

 • Zawody zabezpieczają ratownicy WOPR i ratownik medyczny

 • Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
  nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.

 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne lub dowody osobiste
  W przypadku kontroli brak legitymacji /dowodu osobistego może oznaczać dyskwalifikację.

 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego głównego regat.

 

Lachowski Piotr 18.09.2017Powrót