Piknik Kajakowy Gdańsk Południe

Piknik Kajakowy Gdańsk Południe

Otwarte Wyścigi Australijskie w Kajakarstwie Turystycznym

23 września 2018 roku od 12:00 

Zbiornik retencyjny Wielkopolska przy Szkole Podstawowej nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa
w Gdańsku ul. Wielkopolska 20

Regulamin

Otwarte Wyścigi Australijskie w Kajakarstwie Turystycznym

1.Termin : 23 września 2018 roku

2.Organizatorzy:

 • Rada Dzielnicy Ujeścisko- Łostowice

 • Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku

 • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Sportach Wodnych nr 94

 • Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

3. Uczestnictwo, kategorie i konkurencje :
Wyścig Australijski K-2 - oznacza wyścigi na łodziach dwuosobowych, 5 łodzi dwuosobowych ściga się na obwodzie prostokąta od długości około 300 metrów, oznaczonego czterema bojami nawrotowymi, Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i poszczególnych konkurencji zostanie podany na odprawie o godzinie 13.00.

 • K-2 Dziewczyny rocznik 2006 i młodsi – 2 okrążenia

 • K-2 Chłopcy rocznik 2006 i młodsi- 2 okrążenia

 • K-2 Dziewczyny rocznik 2003 i młodsi- 3 okrążenia

 • K-2 Chłopcy rocznik 2003 i młodsi- 3 okrążenia

 • K-2 Rodzina (jedna osoba rocznik 2002 i starsza, druga 2003 i młodsza np. tata z córką, mama z synem, dziadek z wnuczkiem, starszy brat z młodszą siostrą itp.)

4. Cel :

 • Popularyzacja kajakarstwa i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.

 • Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego od używek.

5. Miejsce: Zbiornik retencyjny przy Szkole Podstawowej nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa
w Gdańsku ul. Wielkopolska 20

6. Program:

12.00-13.00 zapisy na miejscu zawodów

13.00-17.00 zawody

17.00-18.00 dekoracja zwycięzców

7.Nagrody:

 • Puchary za Pierwsze miejsce w każdej kategorii, ufundowane przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

 • Medale za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii ufundowane przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

 • Upominki dla uczestmilów ufundowane przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

10. Inne postanowienia organizacyjne:

 • Kajaki , wiosła i kapoki zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na sprzęcie organizatora.

 • Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 metrów w ubraniu sportowym .(niepełnoletnim podpisują opiekunowie prawni)

 • Zawody zabezpiecza ratownik medyczny , zabezpieczenie wodne na kajakach

 • Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
  nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.

 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne lub dowody osobiste
  W przypadku kontroli brak legitymacji /dowodu osobistego może oznaczać dyskwalifikację.

 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego głównego regat.

Lachowski Piotr 16.09.2018Powrót