Piknik Kajakowy Gdańsk Południe

 Regulamin
III Otwartych Wyścigów Australijskich w Kajakarstwie Turystycznym

1.Termin : 22 września 2019 roku

2.Organizator: Rada Dzielnicy Ujeścisko- Łostowice

3. Współpraca:

 • Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Sportach Wodnych nr 94
 • Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

3. Uczestnictwo, kategorie i konkurencje :
Wyścig Australijski K-2 – oznacza wyścigi na łodziachdwuosobowych, 5 łodzi dwuosobowych ściga się na obwodzie czworokąta od długości około 300 metrów, oznaczonego czterema bojami nawrotowymi, Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i poszczególnych konkurencji zostanie podany na odprawie o godzinie 13.00.

 • K-2 Dziewczyny rocznik 2007 i młodsi – 2 okrążenia
 • K-2 Chłopcy rocznik 2007 i młodsi- 2 okrążenia
 • K-2 Dziewczyny rocznik 2003 i młodsi- 3 okrążenia
 • K-2 Chłopcy rocznik 2003 i młodsi- 3 okrążenia
 • K-2 Rodzina (jedna osoba rocznik 2001 i starsza, druga 2006 i młodsza np. tata z córką, mama z synem, dziadek z wnuczkiem, starszy brat z młodszą siostrą itp.)

4. Cel :

 • Popularyzacja kajakarstwa i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.
 • Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego od używek.

5. Miejsce:Zbiornik retencyjny przy Szkole Podstawowej nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa
w Gdańsku ul. Wielkopolska 20

6. Program:

12.00-13.00 zapisy na miejscu zawodów

13.00-17.00 zawody

17.00-18.00 dekoracja zwycięzców

7.Nagrody:

 • Puchary za Pierwsze miejsce w każdej kategorii, ufundowane przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
 • Medale za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii ufundowane przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

10. Inne postanowienia organizacyjne:

 • Kajaki , wiosła i kapoki zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na sprzęcie organizatora.
 • Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 metrów w ubraniu sportowym .(niepełnoletnim podpisują opiekunowie prawni)
 • Zawody zabezpiecza ratownik medyczny na lądzie , zabezpieczenie wodne : dwóch ratowników wodnych na kajakach
 • Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
  nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne lub dowody osobiste
  W przypadku kontroli brak legitymacji /dowodu osobistego może oznaczać dyskwalifikację.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego głównego regat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *