Poniedziałki dla rodziny

„Poniedziałek dla rodziny” to kontynuacja projektu realizowanego w 2011 roku w celu zdefiniowania źródła problemu rodziny oraz jej wsparcie poprzez spotkania i konsultacje z psychologiem, które rozpoczną się od dnia 4 czerwca 2012 roku. Spotkania będą miały miejsce w każdy poniedziałek od godz. 18:30 w siedzibie Rady Osiedla – ul. Przemyska 21.

Celem tego zadania jest diagnoza sytuacji kryzysowych w rodzinach w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice. Z konsultacji może skorzystać każda rodzina, bądź osoba mająca problemy, w szczególności w zakresie uzależnień, przemocy, trudności wychowawczych, zmagania się z chorobą, rozwodu czy żałoby.

W trakcie realizacji zadania, podczas pełnionych dyżurów, prowadzone są konsultacje i porady. Udzielana pomoc ma na celu przede wszystkim poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne i informacyjne.

Krystyna Dominiczak29.05.2012Powrót