Propozycje do Budżetu na 2019

 1. Montaż Tablic Informacyjnych 5 000zł

 2. Montaż tablic drogowych z nazwą dzielnicy 4 000zł

 3. Współorganizacja Święta Południa Gdańska 15 000zł

 4. Zorganizowanie Turniejów Szachowych 5 000zł

 5. Współorganizacja zawodów kajakarskie 4 000zł

 6. Wiosenny Bieg Łostowicki 2 000zł

 7. Współorganizacja Dnia Dziecka w Łostowicach 3 000zł

 8. Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców (koncerty, kabarety, teatrzyki)

 9. Zajęcia z tresury psa połączone z uświadamianiem obowiązków właścicieli – 2000zł

 10. Jak zarządzać finansami i świadomie je wydawać podejmując właściwe decyzje – szkolenie dla seniorów – firma zewnętrzna 1200zł

 11. Współorganizacja rodzinnej imprezy na orientacje „Harpuś” 4 000zł

 12. Rodzinne gry parkowe na orientacje dla osiedla Wolne Miasto i Zaborni – 13000zł

 13. Prace porządkowe i nowe nasadzenia na Cmentarzu Ewangielickim Ujeścisko - Wonneberg Friedhof - 4000zł

 14. Sąsiedzkie - letnie spotkanie integracyjne osiedla Wolne Miasto – 5000zł

 15. Remont i doinwestowanie placu zabaw przy zbiorniku Cedrowa – 20000zł

 16. Kolejny etap rozbudowy siłowni pod chmurką przy Zbiorniku Cedrowa – 15000zł

 17. Rewitalizacja boiska przy Warszawska/Kielecka – 12000zł

 18. Fontanna na zbiorniku Cedrowa – 30000zł

 19. Organizacja spływu kajakowego Brdą dla mieszkańców – 8000zł

 20. Organizacja wyjazdu integracyjnego – grzybobranie – 8 000zł

 21. Letnie spotkanie integracyjne dla mieszkańców ul.Myśliwskiej/ul.św.Huberta/ - 8000zł

 22. Zawody wędkarskie na zbiorniku Świętokrzyska 3 000zł

 23. Zawody wędkarskie na zbiorniku Cedrowa – 3000zł

 24. Turniej piłki nożnej na sztucznym boisku przy oś. Wolne Miasto – 4000zł

 25. Turniej piłki nożnej 2 000zł

 26. Zajęcia dla seniorów z obsługi komputera – firma zewnętrzna 2000zł /m-c

 27. Działalność edukacyjno - rekreacyjna na rzecz seniorów dzielnicy U-Ł 5 000 zł

 28. Zorganizowanie imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych jak: zajęcia gimnastyczne, zajęcia samoobrony dla kobiet, turnieje np. darta, wspólne wyjścia: kręgle, kino, teatr, wyjazdy. 9 000zł

 29. Ławki plus śmietniki wzdłuż ul. Porębskiego

 30. Zieleń na rondzie przy ul. Porębskiego

 31. Altana śmietnikowa przy ul. 11 Listopada

 32. Mały obiekt sportowo – rekreacyjny przy Porębskiego

 33. Chodniki i ścieżka rowerowa od ul. Jaworzniaków do ul. Wieżyckiej

 34. Oświetlenie plus uporządkowanie ścieżki od Bergiela do Wieżyckiej

 35. Śmietniczki wraz z workami na psie odchody

 36. Montaż wyspy na zbiorniku „Warszawska” dla łabędzi

 37. Rozbudowa placów zabaw w dzielnicy

 38. Zajęcia fitness dla mieszkańców 4 500

 39. Warsztaty fotograficzne dla dzieci i dorosłych.

 40. Meble miejskie – leżaki przy terenach rekreacyjnych

 41. Wsparcie inicjatywy „Gdańsk Południe na Start” 5 000zł

 42. Dofinansowanie zakupu strojów kaszubskich 5 000 zł

 43. Budowa kolejnego etapu parku przy zbiorniku „Przemyska”

 44. Budowa skatepark w Wąwozie Ujeścisko 80 000

Lachowski Piotr 04.05.2019Powrót