Rada Dzielnicy

25 marca 2019 roku mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko Łostowice wybrali 21 członków Rady Dzielnicy.