Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na rok 2020

Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na rok 2020.

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć projekt budżetu.

Przyznane środki na realizację zadań statutowych mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzonych na wniosek Rady.

Oprócz oceny dotychczas zgłoszonych propozycji można dodać własne wnioski. W takim przypadku prosimy o podanie orientacyjnej wyceny na podstawie http://www.gdansk.pl/cennik

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do dnia 30 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):

  1. przy użyciu formularza dostępnego na stronie http://radaujescisko.pl,
  2. mailem na adres: zarzad@radaujescisko.pl,
  3. podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady w dniu 29 stycznia 2020 roku w godzinach 18:00-19:00,
  4. korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady.

Uchwała Nr IX/17/20
Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
z dnia 20.01.2020 r.

w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na rok 2020 z mieszkańcami.

            Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/1180/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 2015; zm.: z 2014 r. poz. 3458, 2015 r. poz. 619 i poz. 701 oraz z 2017 r. poz. 2042.) uchwala się co następuje:

            § 1. Określa się zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na rok 2020 z mieszkańcami stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …….

                                                                         Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

                                                                                  z dnia ………….

w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na rok 2020 z mieszkańcami.

Informacja o konsultacjach projektu budżetu powinna zostać udostępniona na stronie internetowej Rady Dzielnicy, na tablicach informacyjnych oraz w siedzibie Rady.

Treść informacji o konsultacjach:

Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na rok 2020.

Przyznane środki na realizację zadań statutowych mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzonych na wniosek Rady.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb, przygotowaliśmy wstępne założenia jak rozdysponować środki:

Lp. Przeznaczenie
środków
Orientacyjna kwota
1. Progi zwalniające ul. Bieszczadzka i ul. Darżlubska 4 000 zł
2. Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Darżlubskiej 20 000 zł
3. Zieleń przy zbiorniku Wielkopolska 7 000 zł
4. Ławki przy zbiorniku Wielkopolska 6 000 zł
5. Elektroniczna tablica prędkości przy przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Świętokrzyskiej/Wieżyckiej 15 000 zł
6. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela. Oświetlenie LED przejścia dla pieszych 25 000 zł
7. Zapewnienie pieszym możliwości przejścia ul. Niepołomicką 35 000 zł
8. Rozbudowa placów zabaw w dzielnicy przy zbiornikach 22 000 zł
9. Prace porządkowe oraz nasadzenia zieleni na Cmentarzu Ewangelickim Ujeścisko – Wonneberg Friedhof 8 000 zł
10. Montaż Tablic Informacyjnych 5 000 zł
11. Wsparcie inicjatywy „Gdańsk Południe na Start” 7 000 zł
12. Działalność na rzecz seniorów (Wyjazdy, cykliczne spotkania czwartkowe w różnych miejscach dzielnicy, spotkanie opłatkowe, organizacja dnia seniora, wyjścia – kino teatr) 29 000 zł
13. Zorganizowanie imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych w tym min.: zajęcia samoobrony dla kobietwyjazdy (np. grzybobranie)organizacja zajęć i zawodów dartawspólne wyjścia: kręgle, kino, teatr,warsztaty taneczne, (zumba)stałe zajęcia tenisa stołowegostart drużyny dzielnicowej w rozgrywkach ligowych PZTSudział w ekstraliga.pl wiosna, jesień, zima 28 000 zł
14. Zajęć dla dzieci i młodzieży w tym min.: akcja letnia dla dzieci i młodzieżyzajęcia artystyczne Piękna Nasza Polska Cała,zajęcia plastyczno-artystyczne,mobilny dom kultury przy współpracy z GAKwyjścia do kina, kręgle,cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjnewystępy artystyczne 28 000 zł
15. Sąsiedzkie letnie spotkanie integracyjne (ul. Myśliwska, ul. św. Huberta, ul. Cedrowa) 5 000zł
16. Spotkania podróżnicze 4 000 zł
17. Dzielnicowe imprezy na orientacje 9 000 zł
18. Turnieje szachowe 5 000zł
19. Zawody wędkarskie (zbiornik Świętokrzyska II, Cedrowa) 7 000 zł
20. Organizacja zawodów sportowych (piłka nożna, koszykówka, baseball, tenis stołowy, siatkówka) 10 000 zł
21. Festyny rodzinne w Dzielnicy (min. ul.: Cedrowa, Porębskiego, Wielkopolska, Jaworzniaków, Częstochowska, Dąbka) 40 000 zł
22. Piknik Wodny (Smocze Łodzie + Kajaki + bączki wioślarskie) 15 000 zł
23. Zajęcia fitness dla mieszkańców 5 000 zł
24. Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe na terenie Dzielnicy 20 000 zł
25. Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i państwowe 1 000 zł
26. Organizacja wydarzenia z okazji 10 lat Rady Dzielnicy 20 532 zł

Oprócz oceny dotychczas zgłoszonych propozycji można dodać własne wnioski. W takim przypadku prosimy o podanie orientacyjnej wyceny na podstawie http://www.gdansk.pl/cennik

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do dnia 30 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):

  1. przy użyciu formularza dostępnego na stronie http://radaujescisko.pl,
  2. mailem na adres: zarzad@radaujescisko.pl,
  3. podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady w dniu 29 stycznia 2020 roku w godzinach 18:00-19:00,
  4. korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *