Radni


W skład Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice wchodzą następujące osoby:

Czoska Paweł Waldemar

email pawel_czoska@wp.pl phone 796 070 131

Dudek Elżbieta Zastępca Przewodniczącego Rady

email elkaa2006@gmail.com phone 690 147 906

Dzierżawska Stanisława Zofia

email - phone 666 814 566

Fedyrko Barbara Apolonia


Gdaniec Danuta Przewodnicząca Rady

email d.gda@wp.pl phone 504 443 141

Grzymała Mieczysław Jan Członek Zarządu

phone 795 148 555

Hałasa Mariusz Członek Zarządu

email mariusz.halasa@onet.pl phone 500 680 924

Jażdżewski Stanisław Michał

email stanislaw.jazdzewski@wp.pl phone 790 204 999

Klimek Ewa

phone 501 011 650

Lachowski Piotr Leszek Przewodniczący Zarządu

email lachowski.piotr@o2.pl phone 512 844 725

Liczmański Wojciech

email wojciech.liczmanski@gmail.com phone 519 120 180

Łangowska Iwona Joanna

email zifi@vp.pl phone 505 182 781

Marciniak-Stopieńska Alicja

email amarciniak-stopienska@wp.pl phone 512 276 893

Pająkowski Mirosław Dariusz

email mdpgd@poczta.onet.pl phone 601 915 823

Rydlewska-Kowalik Sylwia Barbara

email sylwia.rydlewska@interia.eu phone 510 182 756

Struzik Barbara Łucja

phone 515 496 741

Świątek Ewa Lidia

phone 506 554 523

Tysarczyk Elżbieta Kazimiera


Wasilewska Katarzyna Anna

email wasilewska.katarzyna@go2.pl phone 509 270 631

Zielińska Anna Maria Zastępca Przewodniczącego Zarządu

email zielinska.anna.maria@o2.pl

Ziółkowski Andrzej Jan

email zifi@vp.pl phone 506 559 985