Radni 2011 - 2015

Wyniki wyborów 2011 do Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice

W skład Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice wchodzą następujące osoby:

Dominiczak Krystyna Przewodnicząca Zarządu Osiedla


Dudek Elżbieta Przewodnicząca Rady Osiedla


Gdaniec Danuta Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla


Kaczmarczyk Dorota Anna


Kotarski Bogumił


Kraszewska Małgorzata Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Lachowski Piotr Leszek Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla


Ławrynowicz Andrzej


Pająkowski Mirosław Dariusz


Stefański Dariusz Piotr


Tysarczyk Elżbieta Kazimiera


Wasilewska Katarzyna Anna


Zielińska Anna Maria