Sesja Rady Dzielnicy

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice zwołuje w dniu 13 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 19:00 obrady  Sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice w Siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2 Zatwierdzenie porządku obrad. 

3 Podjęcie uchwały dot. zadań priorytetowych na rok 2019.

.4. Sprawy różne i wniesione.

5 Zakończenie sesji. 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice 

Danuta Gdaniec

Danuta Gdaniec10.06.2018Powrót