Sesja Rady Dzielnicy XVIII

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice zwołuje w dniu 26 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 19:00 obrady XVIII Sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice w Siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2 Zatwierdzenie porządku obrad. 3 Omówienie projektu zakładania naturalnych łąk kwietnych. 4. Omówienie bieżącej działalności Zarządu Rady 5 Omówienie organizacji spotkania z mieszkańcami ul. II Brygady 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków budżetu Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na rok 2018 6. Sprawy różne i wniesione. 7. Zakończenie sesji. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice Danuta Gdaniec
Danuta Gdaniec19.01.2018Powrót