Spotkania Seniorów

Spotkania Seniorów

Rada Dzielnicy zaprasza seniorów na cotygodniowe spotkania w każdy poniedziałek od godziny 9:00 

Dom sąsiedzki ul. Przemyska 21 (dom parafialny św o Pio) 

Danuta Gdaniec29.05.2018Powrót