Spotkanie z Gdańskim ZDiZ

Spotkanie z Gdańskim ZDiZ

W dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Zarządu Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice reprezentowanym przez Przewodniczącego Piotra Lachowskiego z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Tematy jakie zostały poruszone

Łódzka przejścia dla pieszych – poprawa bezpieczeństwa

Naprawa gwarancyjna ul. Przemyskiej (inwestycja Polnord)

Odśnieżanie schodów pomiędzy Kościołem parafii Pio a wąwozem (w stronę osiedla)

Poprawa nawierzchni ul. Kieleckiej, jaka sytuacja z jej oświetleniem.

Problemy ze skrzyżowaniem Świętokrzyska – Guderskiego – rozwiązanie budowa dużego ronda

Podniesione przejście dla pieszych przy szkole Olimpijczyk nowa lokalizacja

Krzaki zarastające chodnik ul. Piotrkowską

Monitoring na ciągu pieszym od SP12 do ul. Porębskiego

Dodatkowo poruszono

Teren przy skrzyżowaniu Płockiej z Koszalińską

Naprawa garbu na Płockiej

Człuchowska – płyty

Anna Zielińska 09.01.2019Powrót