Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za rok 2017

Gdańsk, 30 kwietnia 2018

Zarząd Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice

ul. Przemyska 21

80-180 Gdańsk

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice w Gdańsku za rok 2017

 

Rok 2017 był kolejnym rokiem działalności Zarządu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice po wyborze Rady Dzielnicy II kadencji. Zgodnie z ideą przeświecającą działalności jednostek pomocniczych, staraliśmy się rozwiązywać sprawy nurtujące Mieszkańców Ujeściska i Łostowic.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Zarządu. Pomiędzy posiedzeniami prowadzone były wzmożone prace, odbywały się dyżury, konsultacje, spotkania i rozmowy mające na celu jak najlepsze reprezentowanie interesów Mieszkańców naszej Dzielnicy wobec Miasta oraz profesjonalne wykonanie uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

 

Organem wykonawczym Rady Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy, w składzie:

Przewodniczący: Piotr Lachowski

Z-ca Przewodniczącego: Anna Zielińska

Członek Zarządu: Mieczysław Grzymała 

Członek Zarządu: Mariusz Hałasa

 

Zarząd Dzielnicy nie podejmował własnych uchwał, wszystkie wnioski i ustalenia zarządu były omawiane na posiedzeniach Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice.

 

Realizując podstawową działalność statutową Zarząd w 2017 roku:

 • przygotowywał projekty uchwał Rady Dzielnicy,
 • wykonywał uchwały Rady Dzielnicy,
 • wykonywał plan finansowy za 2017 r.,
 • prowadził dokumentacje Zarządu,
 • reprezentował Radę Dzielnicy.

 

Zarząd reagował na bieżąco na skargi i wnioski Mieszkańców poprzez interwencję do odpowiednich służb miasta.

 

Zarząd w 2017 roku organizował, nadzorował oraz brał czynny udział w działaniach Rady Dzielnicy na terenie dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

 • brał czynny udział posiedzeniach Komisji tematycznych Rady Miasta Gdańska dotyczących spraw naszej Dzielnicy,
 • organizował spotkania  ze Strażą Miejską,
 • uczestniczył w spotkaniach  Forum Rad Dzielnic,
 • uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach z GZDiZ,
 • uczestniczył w comiesięcznych Kolegiach Przewodniczących Zarządów Dzielnic,
 • uczestniczył w spotkaniach Rady Interesariuszy przy ZUT Gdańsk,
 • uczestniczył w spotkaniach z Radami Rodziców i Dyrekcją Szkół w Dzielnicy,
 • wspierał udział mieszkańców w ligach sportowych.

 

W 2017 roku środki przeznaczone na działalność statutowa wydatkowaliśmy na następujące cele:

 1. Budowa grilla przy zbiorniku retencyjnym Cedrowa
 2. Działalność profilaktyczna na rzecz małych dzieci
 3. Zawody wędkarskie na zbiorniku Świętokrzyska
 4. Współorganizacja zawodów kajakarskich
 5. Zorganizowanie biesiad sąsiedzkich dla mieszkańców Dzielnicy
 6. Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców
 7. Festyn dla mieszkańców Ujeścisko-Łostowice
 8. Zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
 9. Zorganizowanie Mikołajkowego Turnieju Szachowego
 10. Halowy turniej piłki nożnej o „Puchar Rady Dzielnicy”
 11. Wyjazd rekreacyjny dla mieszkańców
 12. Zorganizowanie Święta Południa Gdańska
 13. Wiosenny turniej piłki nożnej
 14. Działalność edukacyjno-rekreacyjna na rzecz seniorów
 15. Zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców
 16. Zorganizowanie turnieju tenisa stołowego
 17. Zorganizowanie zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych
 18. Współorganizacja rodzinnej imprezy na orientacje „Harpuś”

Zdajemy sobie sprawę, że w naszej dzielnicy jest jeszcze wiele do zrobienia i stale będą wynikały nowe problemy. Dążymy do tego, aby mieszkańcy wiedzieli,  gdzie mogą uzyskać radę i informację,  a my będziemy służyć swoją pomocą. Składamy podziękowanie wszystkim osobom, które współpracowały z Zarządem i Radą Dzielnicy w rozwiązywaniu problemów Mieszkańców Ujeściska i Łostowic.

 

Przewodniczący Zarządu                                                                Z-ca Przewodniczącego Zarządu

 

Piotr Lachowski                                                                                Anna Zielińska

 

Zarząd Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice30.04.2018Powrót