Statut Rady Osiedla

Rada Miasta Gdańsk przyjęła projekty statutów Rad Osiedli, w tym naszej Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice. Projekt statutu podlega konsultacji z mieszkańcami przez okres 30 dni od daty ogłoszenia uchwały. Wszelkie uwagi można kierować do Biura Rady Miasta Gdańsk.

Statut Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice: statut.pdf
Dokument w sprawie statutów z Biura Rady Miasta Gdańsk: projekty statutow.pdf

Sekretariat Biura Rady Miasta Gdańska:
Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1, pokój nr 105
80-853 Gdańsk

Magdalena Garbowska
tel. +58 323 70 05
fax: +58 305 34 52
e-mail: brm1@gdansk.gda.pl

Piotr Lachowski08.09.2011Powrót