Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Myśliwskiej od 16 lipca

W najbliższy poniedziałek, 16 lipca około godz. 11.00,  planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Myśliwskiej. Przewidywany czas utrudnień to ok. 4–5 tygodni.

Zmiany dotyczyć będą dwóch odcinków ulicy:  

1. 1. Skrzyżowanie ul. Myśliwskiej z ul. Bulońską (na wysokości kościoła pw. Miłosierdzia Bożego)

Zamknięty dla ruchu zostanie fragment skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską w kierunku ul. Piekarniczej (na wysokości kościoła). Zgodnie z wprowadzoną organizacją nie będzie możliwości zjazdu ulicą Myśliwską w kierunku ul. Piekarniczej. Dojazd do ulicy Piekarniczej odbywał się będzie przez ulicę Bulońską i Rakoczego. Jezdnia Bulońskiej w kierunku Rakoczego zostanie zawężona do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 60 m. Istniejący przystanek autobusowy „Migowo” zostanie przesunięty o ok. 40 m w kierunku Rakoczego. Ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonymi tymczasowymi chodnikami. Taka organizacja potrwa ok 5. tygodni.

Wprowadzone zmiany są I etapem prac związanych z budową skrzyżowania łączącego ul. Bulońską z ul. Nową Bulońską Północną.

2. 2. Skrzyżowanie ul. Myśliwskiej z ul. Wołkowyską

Na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Wołkowyską wprowadzone zostanie jednostronne zawężenie chodnika od strony budowanej ul. Nowej Wołkowyskiej. Utrudnienia w ruchu związane są z budową ronda ul. Nowej Wołkowyskiej i będą dotyczyły jedynie pieszych. Przewidywany czas utrudnień to ok. 4 tygodni.

Zmiany organizacji ruchu związane są z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, która ma połączyć istniejącą Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014–2020.  Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln złotych. Budowa ma zakończyć się w IV kwartale 2019 roku.

 

Lachowski Piotr 13.07.2018Powrót