Uchwały (2011-2015)

Uchwała Nr XIX/40/13
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 15 maja 2013

w sprawie utworzenie małego placu zabaw na terenie Osiedla Ujeścisko - Łostowice przy ulicy Przemyskiej


Dokument do pobrania: uchwalaXIX40130001.pdf


Uchwała Nr XIX/40/13
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 15 maja 2013

w sprawie utworzenie małego placu zabaw na terenie Osiedla Ujeścisko - Łostowice przy ulicy Przemyskiej


Dokument do pobrania: uchwalaXIX40130001.pdf


Uchwała Nr XIX/39/13
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 15 maja 2013

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko - Łostowice do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok budżetowy 2014


Dokument do pobrania: uchwalaXIX39130001.pdf


Uchwała Nr XII/34/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII34120001.pdf


Uchwała Nr XII/33/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII33120001.pdf


Uchwała Nr XII/32/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII32120001.pdf


Uchwała Nr XII/31/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII31120001.pdf


Uchwała Nr XII/30/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII30120001.pdf


Uchwała Nr XII/29/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII29120001.pdf


Uchwała Nr XII/28/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII28120001.pdf


Uchwała Nr XII/27/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII27120001.pdf


Uchwała Nr XII/26/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie wyznaczenia priorytetowego zadania na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwalaXII26120001.pdf


Uchwała Nr XII/25/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 30 maja 2012

w sprawie uzyskania mandatu Radnego Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice Bogumiła Kotarskiego


Dokument do pobrania: uchwalaXII25120001.pdf


Uchwała Nr XI/24/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 11 kwietnia 2012

w sprawie dotyczącej oficjalnej strony internetowej Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwala XI 24 120001.pdf


Uchwała Nr XI/23/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 11 kwietnia 2012

uchylająca Uchwałę Nr XI/22/12 w sprawie dotyczącej wyłączności używania nazwy Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwala XI 23 120001.pdf


Uchwała Nr XI/22/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 11 kwietnia 2012

w sprawie dotyczącej wyłączności używania nazwy Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwala XI 22 120001.pdf


Uchwała Nr XI/21/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 11 kwietnia 2012

w sprawie uzyskania mandatu Radnego Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice Andrzeja Ławrynowicza


Dokument do pobrania: uchwala XI 21 120001.pdf


Uchwała Nr XI/20/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 11 kwietnia 2012

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Osiedla Ujeścisk-Łostowice Piotra Sieczkowskiego


Dokument do pobrania: uchwala XI 20 120001.pdf


Uchwała Nr XI/19/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 11 kwietnia 2012

zmieniająca Uchwałę Nr X/16/12 w sprawie przeznaczenia środków finansowych


Dokument do pobrania: uchwala XI 19 120001.pdf


Uchwała Nr X/17/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 15 lutego 2012

w sprawie rozwiązania Komisji ds. informacji i promocji


Dokument do pobrania: uchwala X 17 120001.pdf


Uchwała Nr X/16/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 15 lutego 2012

w sprawie przeznaczenia środków finansowych


Dokument do pobrania: uchwala X 16 120001.pdf


Uchwała Nr X/15/12
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 15 lutego 2012

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice Wojciecha Suchego


Dokument do pobrania: uchwala X 15 120001.pdf


Uchwała Nr VII/14/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 26 października 2011

w sprawie przeznaczenia środków finansowych


Dokument do pobrania: uchwala nr VII.14.11.pdf


Uchwała Nr VII/13/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 26 października 2011

uchylająca Uchwałę Nr V/09/11 z dnia 12.06.2011 w sprawie przeznaczenia środków finansowych


Dokument do pobrania: uchwala nr VII.13.11.pdf


Uchwała Nr VII/12/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 26 października 2011

uchylająca Uchwałę Nr III/06/11 z dnia 14.06.2011 w sprawie przeznaczenia środków finansowych


Dokument do pobrania: uchwala nr VII.12.11.pdf


Uchwała Nr VI/11/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 19 października 2011

w sprawie powołania Komisji Zadaniowej


Dokument do pobrania: uchwala nr VI.11.11.pdf


Uchwała Nr VI/10/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 19 października 2011

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/07/11


Dokument do pobrania: uchwala nr VI.10.11.pdf


Uchwała Nr V/09/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 12 września 2011

w sprawie przeznaczenia środków finansowych


Dokument do pobrania: uchwala nr V.9.11.pdf


Uchwała Nr V/08/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 12 września 2011

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Dokument do pobrania: uchwala nr V.8.11.pdf


Uchwała Nr V/07/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 12 września 2011

w sprawie powołania Zespołu oraz Komisji Zadaniowych


Dokument do pobrania: uchwala nr V.7.11.pdf


Uchwała Nr III/06/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 14 czerwca 2011

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w kwocie 47 459 zł. w 2011r.


Dokument do pobrania: uchwala nr III.06.11.pdf


Uchwała Nr I/05/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 24 maja 2011

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwala nr I.05.11.pdf


Uchwała Nr I/04/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 24 maja 2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwala nr I.04.11.pdf


Uchwała Nr I/03/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 24 maja 2011

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwala nr I.03.11.pdf


Uchwała Nr I/02/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 24 maja 2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice


Dokument do pobrania: uchwala nr I.02.11.pdf


Uchwała Nr I/01/11
Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice z dnia 24 maja 2011

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Ujeścisko-Łostowice oraz Przewodniczącego Zarządu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ujeścisko-Łostowice kadencji 2011-2014


Dokument do pobrania: uchwala nr I.01.11.pdf