Ujeścisko dla młodzieży

Ujeścisko dla młodzieży

Zarząd Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice serdecznie zaprasza młodzież na spotkanie pt. "Ujeścisko dla młodzieży" z pracownikami Biura Rozwoju Gdańska. 

Spotkanie odbędzie się w kawiarence Domu Parafialnego ul. Przemyska 21 w poniedziałek 30 października 2017 o godz. 17:00. Podczas spotkania przedstawione zostaną propozycje zagospodarowania miejsca w wąwozie  pomiędzy ulicami Jeleniogórską, Wadowicką i Przemyską na potrzeby młodzieży. 

Czekamy na Wasze propozycje

Anna Zielińska 24.10.2017Powrót