XVI Sesja Rady Dzielnicy

XVI Sesja Rady Dzielnicy

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice zwołuje w dniu 29 września 2017 roku (piątek) o godzinie 18:00 obrady XVI Sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice w Siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Zmiana treści uchwały budżetowej nr.XIII/14/16 pkt 19

  4. Podjęcie uchwaływ sprawie utworzenia „Zachodniej Linii Autobusowej” w mieście Gdańsku obejmującej swym zasięgiem tzw. „Górny taras” miasta

  5. Ujescisko I – dyskusja dotycząca podziału Dzielnicy Chełm.

  6. Omówienie współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 - zaproszony gość.

  7. Omówienie bieżącej działalności Zarządu Rady

  8. Sprawy różne i wniesione.

  9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Danuta Gdaniec 

Danuta Gdaniec22.09.2017Powrót