XVII Sesja Rady Dzielnicy

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice zwołuje w dniu 20 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 19:00 obrady XVII Sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko–Łostowice w Siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Omówienie bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy

  4. Zgłaszanie propozycji do budżetu RD na 2018 r

  5. Omówienie podziału Dzielnicy Chełm

  6. Sprawy różne i wniesione

  7. Zakończenie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Ujeścisko – Łostowice

Danuta Gdaniec

Danuta Gdaniec17.11.2017Powrót