Uniwersytet Gdański – przegląd kierunków studiów i specjalności

Redakcja

29 stycznia, 2024

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to jedno z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Uniwersytet Gdański oferuje szeroką gamę kierunków, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju zawodowego i osobistego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kierunkom studiów dostępnym na Uniwersytecie Gdańskim, aby ułatwić przyszłym studentom wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej.

Uniwersytet Gdański kierunki

Na Uniwersytecie Gdańskim można wybrać spośród wielu kierunków studiów, które są dostępne na różnych wydziałach. Obejmują one zarówno kierunki humanistyczne, jak i ścisłe, a także interdyscyplinarne, które łączą wiedzę z różnych dziedzin. Niektóre z najpopularniejszych kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim to:

 • Biologia
 • Ekonomia
 • Filologia
 • Historia
 • Informatyka
 • Prawo
 • Psychologia
 • Socjologia

Warto również zwrócić uwagę na unikalne kierunki studiów, które są dostępne tylko na Uniwersytecie Gdańskim. Przykłady takich kierunków to:

 • Oceanografia
 • Biotechnologia morska
 • Europeistyka

Wybierając kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim, warto zwrócić uwagę na specjalności, które są dostępne w ramach poszczególnych kierunków. Specjalności te pozwalają na pogłębienie wiedzy w wybranej dziedzinie i zdobycie dodatkowych umiejętności, które mogą okazać się przydatne na rynku pracy.

Podsumowując, Uniwersytet Gdański kierunki oferuje szeroki wybór kierunków studiów, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju zawodowego i osobistego. Przyszli studenci mają możliwość wyboru spośród kierunków humanistycznych, ścisłych, a także interdyscyplinarnych, które łączą wiedzę z różnych dziedzin. Warto również zwrócić uwagę na unikalne kierunki studiów, które są dostępne tylko na Uniwersytecie Gdańskim, oraz na specjalności, które pozwalają na pogłębienie wiedzy w wybranej dziedzinie.

Uniwersytet Gdański – krótka historia i misja

Uniwersytet Gdański to jedna z najważniejszych uczelni wyższych w Polsce, która od lat kształci przyszłych specjalistów w różnych dziedzinach nauki. W tej części artykułu przyjrzymy się krótkiej historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz omówimy jego misję i cele edukacyjne.

Historia Uniwersytetu Gdańskiego

Historia Uniwersytetu Gdańskiego sięga roku 1970, kiedy to powstał na bazie istniejących wcześniej uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Od tego czasu uczelnia nieustannie się rozwija, poszerzając swoją ofertę edukacyjną oraz współpracując z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych momentów w historii Uniwersytetu Gdańskiego:

 • 1970 – powstanie Uniwersytetu Gdańskiego z połączenia dwóch uczelni;
 • 1974 – utworzenie Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii;
 • 1980 – powstanie pierwszego w Polsce kierunku oceanografia;
 • 1993 – utworzenie Wydziału Prawa i Administracji;
 • 2007 – otwarcie nowoczesnego kampusu naukowego w Oliwie;
 • 2016 – powstanie Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Misja i cele edukacyjne Uniwersytetu Gdańskiego

Misja Uniwersytetu Gdańskiego opiera się na trzech głównych filarach: edukacji, badaniach naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnia dąży do tego, aby kształcić specjalistów o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom współczesnego świata. W ramach swojej misji Uniwersytet Gdański stawia sobie następujące cele edukacyjne:

 • kształcenie studentów na różnych poziomach i w różnych formach studiów;
 • rozwijanie kompetencji naukowych i dydaktycznych kadry akademickiej;
 • tworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie;
 • współpraca z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami;
 • promowanie postaw obywatelskich, etycznych i społecznych wśród studentów.

Realizując swoją misję i cele edukacyjne, Uniwersytet Gdański przyczynia się do rozwoju nauki, kultury oraz gospodarki, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Wydziały i kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim

Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego oferują szeroki wachlarz kierunków studiów, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach nauki. W kolejnych częściach artykułu przyjrzymy się szczegółowemu przeglądowi wydziałów, najpopularniejszym kierunkom studiów oraz unikalnym kierunkom dostępnym tylko na Uniwersytecie Gdańskim.

Przegląd wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański składa się z 11 wydziałów, które oferują różnorodne kierunki studiów. Poniżej przedstawiamy przegląd wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego wraz z omówieniem specjalności każdego z nich:

 1. Wydział Biologii – obejmuje kierunki takie jak biologia, biotechnologia czy ochrona środowiska;
 2. Wydział Chemii – oferuje kierunki związane z chemią, biochemią oraz analityką chemiczną;
 3. Wydział Ekonomiczny – kształci studentów w dziedzinach ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości;
 4. Wydział Filologiczny – obejmuje kierunki związane z językoznawstwem, literaturoznawstwem oraz kulturoznawstwem;
 5. Wydział Historyczny – oferuje kierunki takie jak historia, archeologia czy antropologia kulturowa;
 6. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – kształci studentów w dziedzinach matematyki, fizyki, informatyki oraz astronomii;
 7. Wydział Nauk o Ziemi – obejmuje kierunki związane z geografią, geologią oraz oceanografią;
 8. Wydział Nauk o Zdrowiu – oferuje kierunki takie jak pielęgniarstwo, położnictwo czy dietetyka;
 9. Wydział Prawa i Administracji – kształci studentów w dziedzinach prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;
 10. Wydział Psychologii – obejmuje kierunki związane z psychologią oraz pedagogiką;
 11. Wydział Zarządzania – oferuje kierunki takie jak zarządzanie, logistyka czy turystyka i rekreacja.

Najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim

Wśród najpopularniejszych kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim można wymienić takie jak:

 • prawo,
 • psychologia,
 • biotechnologia,
 • informatyka,
 • zarządzanie.

Te kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na atrakcyjne perspektywy zawodowe, rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach oraz możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w różnych sektorach rynku pracy.

Unikalne kierunki studiów dostępne tylko na Uniwersytecie Gdańskim

Uniwersytet Gdański oferuje również unikalne kierunki studiów, które wyróżniają się na tle innych uczelni. Są to między innymi:

 • oceanografia – pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce,
 • filologia kaszubska – kierunek związany z językiem i kulturą Kaszubów,
 • bioinformatyka – interdyscyplinarny kierunek łączący biologię, informatykę i matematykę.

Studia na tych kierunkach pozwalają zdobyć unikalne kompetencje oraz wiedzę, która może być wykorzystana w pracy naukowej, badawczej czy zawodowej w specjalistycznych dziedzinach.

Proces rekrutacji na Uniwersytet Gdański

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański odbywa się w oparciu o kryteria i wymagania określone przez uczelnię. W tym rozdziale omówimy proces rekrutacji, przedstawimy wymagania oraz kryteria, które muszą spełnić kandydaci, aby dostać się na studia na Uniwersytecie Gdańskim.

Jak złożyć dokumenty na Uniwersytet Gdański?

Złożenie dokumentów na Uniwersytet Gdański jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. Poniżej przedstawiamy szczegółowe instrukcje dotyczące składania dokumentów krok po kroku:

 1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym – kandydaci muszą zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, podając swoje dane osobowe oraz wybrane kierunki studiów.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – po zarejestrowaniu się w systemie, kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając informacje na temat swojego wykształcenia oraz wyników egzaminów maturalnych.
 3. Opłata rekrutacyjna – kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną za każdy wybrany kierunek studiów.
 4. Składanie dokumentów – kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty, takie jak świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie czy inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji.
 5. Oczekiwanie na wyniki – po złożeniu dokumentów, kandydaci muszą czekać na wyniki rekrutacji, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni.
 6. Zapisy na studia – kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia, muszą dokonać zapisów na wybrany kierunek, podpisując umowę o warunkach studiowania oraz opłacając wpisowe.

Warto pamiętać, że terminy oraz szczegółowe wymagania dotyczące składania dokumentów mogą różnić się w zależności od wybranego kierunku studiów oraz trybu studiowania (stacjonarne czy niestacjonarne).

Czy warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim? Opinie studentów

Opinie o Uniwersytecie Gdańskim są różnorodne, jednak większość studentów docenia jakość kształcenia, bogatą ofertę kierunków studiów oraz atrakcyjne możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Poniżej przedstawiamy zalety i wady studiowania na Uniwersytecie Gdańskim, w oparciu o opinie studentów:

Zalety:

 • Wysoki poziom kształcenia oraz doświadczeni wykładowcy,
 • Szeroka oferta kierunków studiów oraz specjalności,
 • Nowoczesna infrastruktura oraz dostęp do laboratoriów i pracowni,
 • Możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany studenckiej,
 • Atrakcyjne położenie uczelni w Gdańsku, z dostępem do licznych atrakcji kulturalnych i turystycznych.

Wady:

 • W niektórych przypadkach duża konkurencja na niektóre kierunki studiów,
 • Wymagający proces rekrutacji, zwłaszcza na popularne kierunki,
 • W niektórych przypadkach trudności związane z dostępem do akademików i mieszkań dla studentów.

Podsumowując, studiowanie na Uniwersytecie Gdańskim może być wartościowym doświadczeniem, które pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności w wybranej dziedzinie nauki oraz otworzyć drzwi do atrakcyjnych perspektyw zawodowych.

Życie studenckie na Uniwersytecie Gdańskim

Życie studenckie na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także szerokie możliwości rozwoju osobistego, zawodowego oraz integracji z innymi studentami. W tej części artykułu przedstawimy aspekty życia studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim, takie jak akademiki, mieszkania dla studentów oraz koła naukowe i organizacje studenckie.

Akademiki i mieszkania dla studentów w Gdańsku

Akademiki Uniwersytetu Gdańskiego oferują różnorodne opcje zakwaterowania dla studentów, zarówno dla tych z Gdańska, jak i spoza miasta. Akademiki są zlokalizowane w różnych dzielnicach Gdańska, co pozwala na wybór najbardziej dogodnej lokalizacji względem uczelni i innych atrakcji miasta. Warunki mieszkaniowe w akademikach są zróżnicowane, jednak większość z nich oferuje pokoje jedno-, dwu- i wieloosobowe, wspólne łazienki oraz aneksy kuchenne.

Alternatywą dla akademików są mieszkania dla studentów w Gdańsku, które można wynająć na rynku prywatnym. Mieszkania te są dostępne w różnych cenach i standardach, w zależności od lokalizacji, wielkości oraz wyposażenia. Warto jednak pamiętać, że koszty wynajmu mieszkania na rynku prywatnym mogą być wyższe niż w przypadku akademików.

Koła naukowe i organizacje studenckie na Uniwersytecie Gdańskim

Koła naukowe Uniwersytetu Gdańskiego to grupy studenckie, które działają w ramach poszczególnych wydziałów i kierunków studiów. Koła naukowe pozwalają studentom na rozwijanie swoich zainteresowań naukowych, zdobywanie dodatkowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Członkowie kół naukowych mają możliwość uczestniczenia w konferencjach, warsztatach oraz realizacji własnych projektów badawczych.

Oprócz kół naukowych, na Uniwersytecie Gdańskim działają także organizacje studenckie, które skupiają się na różnych aspektach życia studenckiego, takich jak kultura, sport, wolontariat czy współpraca międzynarodowa. Organizacje studenckie oferują studentom możliwość zaangażowania się w różnorodne projekty, nawiązania kontaktów z innymi studentami oraz zdobycia doświadczenia organizacyjnego i lidera.

Współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi na Uniwersytecie Gdańskim pozwala studentom na rozwijanie swoich pasji, zdobywanie cennego doświadczenia oraz nawiązywanie kontaktów, które mogą okazać się przydatne w przyszłości zawodowej.

Polecane: