Urząd Miejski w Gdańsku: zadania, oferowane usługi, godziny otwarcia

Redakcja

29 stycznia, 2024

Witaj w kompleksowym przewodniku po Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Dziś dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat tej instytucji, począwszy od jej historii, przez strukturę organizacyjną, aż po usługi oferowane przez urząd. Poznasz również informacje dotyczące kontaktu, lokalizacji oraz godzin otwarcia.

Czym jest Urząd Miejski Gdańsk?

Urząd Miejski Gdańsk to jednostka organizacyjna miasta, która odpowiada za zarządzanie sprawami administracyjnymi, gospodarczymi i społecznymi na terenie Gdańska. Jego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości życia oraz sprawnego funkcjonowania miasta. W dalszej części artykułu przyjrzymy się historii oraz zadaniom tego urzędu.

Krótka historia Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W kontekście historii urzędu miejskiego Gdańsk, warto zwrócić uwagę na fakt, że jego początki sięgają średniowiecza. Wówczas to, w XIV wieku, Gdańsk uzyskał prawa miejskie, co wiązało się z powstaniem samorządu miejskiego. W kolejnych wiekach urząd miejski przechodził różne przemiany, zarówno organizacyjne, jak i terytorialne, które były związane z burzliwą historią miasta. Współczesny Urząd Miejski Gdańsk funkcjonuje w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz statut miasta Gdańska.

Podstawowe zadania i funkcje Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wśród zadań urzędu miejskiego Gdańsk można wymienić między innymi:

 • zarządzanie mieniem komunalnym,
 • realizacja inwestycji miejskich,
 • organizacja i nadzór nad edukacją, kulturą i sportem,
 • dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • opieka społeczna i zdrowotna,
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami,
 • planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu,
 • promocja miasta i współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Warto zaznaczyć, że Urząd Miejski Gdańsk realizuje swoje zadania we współpracy z innymi instytucjami, takimi jak np. Policja, Straż Miejska czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu mieszkańcy Gdańska mogą liczyć na kompleksowe i profesjonalne wsparcie w różnych dziedzinach życia.

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W celu sprawnego zarządzania miastem, struktura Urzędu Miejskiego Gdańsk została podzielona na wydziały, które odpowiadają za różne aspekty funkcjonowania miasta. W kolejnych podrozdziałach omówimy podział na wydziały oraz zarząd urzędu miejskiego.

Podział na wydziały i ich specyfika

Wydziały Urzędu Miejskiego Gdańsk są odpowiedzialne za różnorodne obszary działalności miasta. Każdy z wydziałów posiada swoją specyfikę oraz zakres obowiązków. Przykłady wydziałów to:

 • Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Wydział Budżetu i Finansów,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta,
 • Wydział Komunikacji i Transportu.

W ramach poszczególnych wydziałów pracownicy urzędu realizują zadania związane z ich kompetencjami, a także współpracują z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta oraz instytucjami zewnętrznymi.

Kto zarządza Urzędem Miejskim w Gdańsku?

Zarząd Urzędu Miejskiego Gdańsk stoi na czele struktury organizacyjnej urzędu i odpowiada za kierowanie pracą poszczególnych wydziałów. Na czele zarządu stoi Prezydent Miasta, który jest najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej w Gdańsku. Prezydent Miasta współpracuje z Wiceprezydentami oraz Dyrektorami Wydziałów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie poszczególnymi wydziałami.

W ramach swoich kompetencji, zarząd urzędu miejskiego podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań miasta, koordynuje prace wydziałów oraz reprezentuje miasto na zewnątrz. Zarząd Urzędu Miejskiego Gdańsk dba również o rozwój miasta oraz optymalizację jego funkcjonowania, co przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.

Usługi oferowane przez Urząd Miejski Gdańsk

Usługi Urzędu Miejskiego Gdańsk obejmują szeroki zakres działań, które mają na celu zapewnienie mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości życia oraz sprawnego funkcjonowania miasta. W kolejnych podrozdziałach omówimy procedury oraz zasady korzystania z usług urzędu.

Jakie procedury można załatwić w urzędzie?

W ramach procedur Urzędu Miejskiego Gdańsk, mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw związanych z życiem codziennym oraz funkcjonowaniem miasta. Przykłady procedur, które można załatwić w urzędzie, to:

 • Rejestracja pojazdów,
 • Wydawanie dowodów osobistych,
 • Zgłaszanie urodzeń i zgonów,
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
 • Wydawanie zezwoleń na budowę,
 • Przyznawanie świadczeń rodzinnych,
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Wydawanie decyzji środowiskowych.

Warto zaznaczyć, że niektóre z tych procedur można załatwić również za pośrednictwem internetu, co pozwala na oszczędność czasu oraz wygodę załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie.

Zasady korzystania z usług urzędu

W celu skorzystania z zasad Urzędu Miejskiego Gdańsk, należy przestrzegać określonych procedur oraz zasad. Przede wszystkim, warto sprawdzić, czy dana sprawa może być załatwiona za pośrednictwem internetu, co pozwoli na uniknięcie kolejek oraz przyspieszenie procesu. W przypadku konieczności osobistego stawienia się w urzędzie, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia oraz ewentualne terminy, w których można załatwić daną sprawę.

Przy załatwianiu spraw w urzędzie, należy pamiętać o zabraniu ze sobą odpowiednich dokumentów, które mogą być wymagane w trakcie realizacji danej procedury. W przypadku wątpliwości co do wymaganych dokumentów, warto wcześniej skontaktować się z urzędem telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać informacje na ten temat.

Ważne jest również przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz szacunku wobec pracowników urzędu, którzy są tam, aby pomóc mieszkańcom w załatwianiu spraw. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na sprawniejsze załatwienie sprawy oraz utrzymanie pozytywnego wizerunku urzędu.

Kontakt i lokalizacja Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W tej części artykułu przedstawimy informacje dotyczące kontaktu z Urzędem Miejskim Gdańsk oraz jego lokalizacji. Pozwoli to na łatwiejsze załatwienie spraw związanych z funkcjonowaniem miasta oraz życiem codziennym mieszkańców.

Jak skontaktować się z Urzędem Miejskim w Gdańsku?

Aby skontaktować się z Urzędem Miejskim Gdańsk, można wykorzystać różne kanały komunikacji. Najpopularniejszymi z nich są telefon oraz e-mail. Warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, aby uzyskać aktualne numery telefonów oraz adresy e-mail poszczególnych wydziałów. W przypadku wątpliwości co do wymaganych dokumentów czy procedur, warto wcześniej skontaktować się z urzędem telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać informacje na ten temat.

Warto również pamiętać, że wiele spraw można załatwić za pośrednictwem internetu, co pozwala na oszczędność czasu oraz wygodę załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie.

Gdzie znajduje się Urząd Miejski Gdańsk?

Lokalizacja Urzędu Miejskiego Gdańsk jest łatwo dostępna dla mieszkańców miasta. Główny budynek urzędu znajduje się przy ulicy Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk. Warto sprawdzić mapę miasta lub skorzystać z nawigacji, aby dotrzeć do miejsca bez problemów.

W zależności od rodzaju sprawy, której dotyczy wizyta w urzędzie, może być konieczne udać się do innego budynku lub wydziału. Dlatego warto wcześniej sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się dany wydział oraz jakie są godziny jego pracy.

W pobliżu Urzędu Miejskiego Gdańsk znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, co ułatwia dotarcie do urzędu zarówno dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Warto również sprawdzić możliwości parkowania w okolicy, jeśli planujemy dojazd własnym samochodem.

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W tej części artykułu omówimy godziny otwarcia Urzędu Miejskiego Gdańsk, aby ułatwić mieszkańcom planowanie wizyt w urzędzie oraz załatwienie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem miasta.

Kiedy można załatwić sprawy w urzędzie?

Standardowe godziny otwarcia Urzędu Miejskiego Gdańsk to od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. W tych godzinach można załatwić większość spraw związanych z funkcjonowaniem miasta oraz życiem codziennym mieszkańców. Warto jednak pamiętać, że poszczególne wydziały mogą mieć nieco inne godziny pracy, dlatego zawsze warto sprawdzić dokładne godziny otwarcia danego wydziału przed wizytą w urzędzie.

Czy są wyjątki od standardowych godzin otwarcia?

W niektórych przypadkach mogą wystąpić wyjątki godziny otwarcia Urzędu Miejskiego Gdańsk. Przykładowo, w okresie przedświątecznym lub w dniach ustawowo wolnych od pracy, godziny otwarcia urzędu mogą ulec zmianie. W takich sytuacjach warto sprawdzić informacje na oficjalnej stronie internetowej urzędu lub skontaktować się z urzędem telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje na temat godzin otwarcia.

Warto również pamiętać, że niektóre sprawy można załatwić za pośrednictwem internetu, co pozwala na oszczędność czasu oraz wygodę załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie. W takim przypadku, nie musimy martwić się o godziny otwarcia urzędu, gdyż możemy załatwić sprawę online o dowolnej porze dnia czy nocy.

Polecane: